Lantbruket

Lantbruket består av för närvarande 460 ha där större delen av marken ligger i Haverdal och Särdal, och en del i Harplinge. Till marken hör två gårdar varav den ena är en släktgård och den andra, där vi bor, köptes i början av 2000-talet. Vi tillämpar en odlingsmetod kallad precisionsodling vilket innebär att vi använder oss av markkartering, kväveavkännare och numera även drönare för att kunna sätta in rätt åtgärd på rätt ställe även inom ett fält. Kväveavkännaren mäter av strået och signalerar hur mycket kväve som ska läggas på. Detta innebär att vi aldrig gödslar mer än vad som behövs vilket i sin tur leder till betydligt lägre läckage av kväve och fosfor än när man gödslar slentrianmässigt. Med drönaren kan man få en bättre överblick över fältet och fläckar syns där det behöver sättas in åtgärder.

Utöver precisionsodling odlar vi även plöjningsfritt och målet är att kunna gå över till direktsådd (conservation agriculture). Plöjningsfritt innebär att vi inte vänder jorden utan bearbetar den så lite som möjligt. Vi använder oss heller inte av svart träda utan strävar efter att alltid ha någon form av växande gröda, mellangröda, för att ytterligare minska risken för onödigt läckage och för att få organiskt material i jorden för att förbättra strukturen. Eftersom en del av vår mark är mycket lätt sandjord minskar även erosionen av vårt sätt att odla. Maskarna trivs av att jorden inte vänds och de hjälper oss att får fin lucker och näringsrik jord att odla i. Nyttodjuren kan övervintra i växtresterna för att sen hjälpa oss att hålla efter skadedjur en. 

Grödorna vi odlar är mestadels för livsmedelsproduktion: maltkorn, brödvete, grynhavre, råg, potatis (chipspotatis mestadels men även en del matpotatis till egen försäljning), sockerbetor, raps, åkerbönor, gräsfrö, och en liten del vall. Vi har slaktsvin som vi föder upp och som sedan slaktas i byn bara fem minuter från gården, samt två hobbyhästar men vi har en plan att i framtiden även föda upp lite köttdjur. Just nu rullar vi hösilagebalar av vallen och säljer till hästgårdar.

Vi torkar säden i en stor tork med silosar. Tidigare drevs torken av en oljepanna, men denna byttes ut för några år sedan mot en panna där man kan elda halm och ved. Pannan värmer även verkstaden, vårt boningshus och grannens boningshus. Den halm som vi inte behöver för att elda eller säljas hackas direkt vid tröskning för att tillföra struktur i jorden (mata maskarna).

Grönsakerna som säljs i butiken odlas med organiskt gödsel och biologiskt växtskydd. Dessa insekter och kvalster förekommer naturligt i vår flora. Efter att de gjort sitt forsätter de sitt arbete ute i naturen. I kanterna på åkrarna odlas blommor (solros, ärter, honungsört, bovete och klöver) som främjar bin och andra pollinatörer. Här trivs även nyttodjur så såm nätvingar, spindlar och skalbaggar som hjälper till att minska angrepp av löss, trips och annat otyg på våra fält. 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)